2000TL Üzeri Siparişlerinizde Kargo Bizden
KRCtoptan 15000 tl üzeri özel fiyat sorunuz
2000TL Üzeri Siparişlerinizde Kargo Bizden
KRCtoptan 15000 tl üzeri özel fiyat sorunuz
2000TL Üzeri Siparişlerinizde Kargo Bizden
title

         MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- TARAFLAR                           : 

1.1- SATICI               :

Ünvanı                       :  KRC ELEKTROMARKET SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adresi                        : O.S.B. 9. CADDE NO:23 ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR

Telefon                      : 0 (222) 234 34 04

Faks                           : 0 (222) 234 35 45

E-mail                        : [email protected]

1.2- ALICI                 :

Adı/Soyadı/Ünvanı   :

Adresi                        :

Telefon                      :
E-mail                        :


 

 
MADDE 2- KONU                                      :

İş  bu  sözleşmenin  konusu,  ALICI'nın  SATICI'ya  ait  krcelektromarket.com internet  sitesinden elektronik  ortamda  siparişini  yaptığı  aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve  teslimi  ile   ilgili   olarak   4077   sayılı

Tüketicilerin  Korunması  Hakkındaki  Kanun  ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 

MADDE 3-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN         : 

Tarih                          :
Ürün Bilgileri            :

Kargo Tutarı            :

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
 
Ödeme şekli               :

Teslimat adresi          :

Ödeme Tablosu         :
 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER                      :
 
ALICI, krcelektromarket.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Sözleşme konusu ürün, yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

Sözleşme konusu ürün, ALICI' dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI' ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI' nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

Ürünün tesliminden sonra ALICI' ya ait kredi kartının ALICI' nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI' ya ödememesi halinde, ALICI' nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI' ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI' ya aittir. 

SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI' nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. 

Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI' ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır. 

ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

MADDE 5- MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ    :

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’ de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

MADDE 6- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, krcelektromarket.com internet sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ ya ait olacaktır.

Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.


MADDE 7- CAYMA HAKKI                               : 

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI' ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 8. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) . İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI' ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

MADDE 8- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER        : 

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek  ürünler, tek kullanımlık ürünler, üzerinde alıcının talebi üzerine işlem yapılmış ürünler (kesim yapılan kablo, modifikasyon yapılan ürünler vb.)  kopyalanabilir  yazılım ve   programlar,  hızlı   bozulan  veya  son  kullanım  tarihi  geçen  ürünler  için  cayma  hakkı kullanılamaz.  

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler); Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde; Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde; Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.

MADDE 9- BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ:

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında krcelektromarket.com üzerinden yapılacaktır. Alıcı, iş bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda satıcının resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


MADDE 10- YETKİLİ MAHKEME                               : 
İşbu sözleşmenin uygulanmasında,  Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca  ilan  edilen  değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Eskişehir Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 
Siparişin   gerçekleşmesi   durumunda  ALICI  iş bu  sözleşmenin  tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 


SATICI                                                                                                                    ALICI

Ünvanı     :  KRC ELEKTROMARKET SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adresi     : O.S.B. 9. CADDE NO:23 ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR

Telefon   : 0 (222) 234 34 04

Faks       : 0 (222) 234 35 45

 

E-mail: [email protected]

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR